حرکت اقیانوس اوراسیا

شرکت خدمات بازرگانی ،مشاوره ،کارگزاری

مشاوره و کارگزاری در امور:

لجستیک

انبارداری

img_344168_faa39929c4ee52dd9a36308605c87c46-300x21_1535e7e481f423dc34205c22009273fb

حمل و نقل

تامین کالا

خدمات حقوق بین الملل

خدمات حقوق دریا و دریانوردی

با سال ها تجربه و تخصص در تمامی امور حقوقی مرتبط با شرکت های دریایی و بنادر ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.

به دنبال چه کشتی هستید؟

شناور خود را به ما بسپارید.

شرکت حرکت اقیانوسی اوراسیا (سهامی خاص) با افتخار

آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه مشاوره در زمینه های صدرالذکر اعلام می دارد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را رسما”از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز کرد.
ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بایستی در پیشنهاد نور سلطان نظر بایف، رئیسجمهور قزاقستان در سال ۱۹۹۴ در خصوص تکوین بلوک تجاری منطقهای جستجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال۲۰۰۰ بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند که ازبکستان نیز در سال ۲۰۰۶ به آن پیوست.
در سال ۲۰۰۷ ، روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۹ ، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک (ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشوررسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰ میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ادغام اتحادیه گمرکی منطقه اوراسیا و نیز جامعه اقتصادی اوراسیا و به منظور مدرن سازی همه جانبه، همکاری و بهبود رقابت پذیری اقتصادهای ملی و ایجاد شرایط توسعه پایدار برای بهبود شرایط زندگی جمعیت کشورهای عضو ایجاد گردید. این اتحادیه فعالیت خود را رسما” از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز کرد.

روسیه ( از 1 ژانویه 2015 )

بلاروس ( از 1 ژانویه 2015 )

قزاقستان ( از 1 ژانویه 2015 )

ارمنستان ( از 2 ژانویه 2015 )

قرقیزستان ( از 12 آگوست 2015 )